מיכאל שיין ושות'

מיסוי נאמנויות בישראל

למשרד ידע וניסיון נרחב ובייעוץ מס ללקוחותיו בכל הסוגיות הנוגעות למיסוי נאמנויות בישראל ולדיווח הנלווה לרשויות המס, כמו גם ייעוץ נרחב לתושבים חוזרים ולעולים חדשים בכל הסוגיות הנוגעות לנאמנויות, לפטור ממס ולכל  הסוגיות הנלוות לכך.  להשלמת השירות המוענק ללקוחותיו גייס המשרד מומחי מס מובילים, שעבדו בעבר עם רשויות המס, המעניקים תמיכה וסיוע במקרים המצריכים תקשורת ודיונים עם רשויות המס לשם הגשת דוחות שונים, והתמחות ייחודית ב "פרה רולינג" לנאמנויות ובהליכי גילוי מרצון.