רשות המיסים יצאה בנוהל חדש ומאפשרת לציבור לבדוק באופן אנונימי כמה מס יצטרך לשלם

http://www.israelhayom.co.il/article/216597

כשברקע הולכים ומסתעפים דיוני תקציב המדינה לקראת 2015, אך יעד הגירעון לשנה הבאה וגם יעד גביית המיסים הרשמי טרם פורסם על ידי משרד האוצר, מגבירה רשות המיסים את הלחץ שלה להעמקת גביית ההון השחור. הפעם מדובר באיום על סנקציות פליליות כלפי מי שלא ישתתפו בגילוי מרצון מבעוד מועד. הבוקר (ראשון) יצאה הרשות בנוהל חדש לגילוי מרצון. מדובר בקריאה חוזרת לציבור הישראלי לדווח על הכנסות והון בחו”ל שלא דווחו עד כה על ידו.

“רשות המסים פרסמה היום “נוהל גילוי מרצון” חדש, המחליף את הנוהל הקיים. מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של “גילוי מרצון”, לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים”, נמסר בהודעה מטעם רשות המיסים.

במסגרת הוראות הנוהל הוכללו גם מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך ובהן, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל.

על פי הוראות הנוהל החדש, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

ברשות המיסים ציינו כי “במסגרת נוהל הגילוי מרצון שפורסם היום, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת רשות המסים לנישומים לנצל את “חלון הזדמנויות” זה ולדווח לרשות כחוק עוד בטרם החלה בדיקה או חקירה בעניינם.”

בנוסף, במסגרת הנוהל החדש נכללו שתי הוראות שעה לתקופה של שנה אחת, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן:

הגשת בקשות אנונימיות – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.

מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון שקל וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

מספר משפטנים המתמחים בתחום הגיבו היום להודעת רשות המיסים. לדברי עו”ד קובי כהן, מומחה לדיני מיסים, לשעבר ראש מחלקת פירוקים ברשות המיסים “הליך הגילוי מרצון החדש הזה נחות ביחס להוראת השעה הקודמת של גילוי מרצון. ההוראה הקודמת אפשרה ביטול של חיובי הריבית והקנסות אשר נצברו על החוב כמעט באופן אוטומטי.”

“בגילוי החדש אין הנחות אוטומטיות ובאופן כללי ההליך כעת הינו צפוי להיות “יקר” יותר ביחס להליך הקודם. כמו כן, רשויות המס, בהוראה החדשה, אינן קובעת שיעור מס אחיד ומובטח מראש אשר ישולם על הכסף שהוסתר. כתוצאה מכך שיעור המס שישולם על הכסף שהוסתר לא יהיה אחיד בין הפונים בהליך הגילוי מרצון ויוכרע בעיקר על פי הנסיבות ויכולת ההוכחה של הנישום או של מייצגו למקור הכסף”.

לדברי עו”ד כהן, “שיעור המס אשר ישולם על ידי הנישום מתוך סכום הכסף תלוי במקור ממנו הוא נוצר (מתנה, ירושה, הכנסות עסקיות או הוניות דיבידנד או ריבית) לכל אחד מהמצבים שיעורי מס שונים.”

עו”ד שירה שיין, מתמחה במיסוי בינלאומי ובהקמה וניהול נאמנויות. שותפה בכירה במיכאל שיין ושות’ וב- אם.אס.איי שיין גלובל פמילי אופיס בע”מ, המנהלת נכסים משפחתיים למשפחות רב לאומיות אמרה כי “הגילוי מרצון כיום רלוונטי יותר מתמיד כיוון שהאקלים הבינלאומי הוא כזה שאפילו ברמת הבנקים אם אינך יכול להוכיח דיווח במדינת המקור אתה חשוף לשני דברים- חילופי מידע, משום שהסודיות הבנקאית כבר לא מה שהיתה פעם (בגלל רגולציות בינלאומיות) ושנית- סגירת החשבון על ידי הבנק.

“אין ספק שהאקלים הבינלאומי של חילופי מידע ורגולציות מעורר רגישות מיוחדת לבעלי חשבונות לא מוצהרים מכל מיני מקורות וסיבות. לדעתה, הליך מסודר יהווה תמריץ עבור הנישומים ויעודד פניות מסודרות עם יכולת להעריך מראש את הדרך וזה בהחלט יכול לעזור ליועצים ולנישומים לדעת שיש קו מנחה”. לדעתה של עו”ד שיין, גם מן ההיבט הפסיכולוגי, זה גם מרגיע לדעת שפונים לרשות מתוך ידע על מהלך מוסדר מראש. “אני חושבת שוב שבאוירה הגלובלית העכשיות הליך כזה הוא הכרחי”, הוסיפה.

עו”ד שיין מבקשת להדגיש שעבור משפחות רב לאומיות בעלות נכסים, די שבן משפחה אחד אינו “כשר” במדינת המקור שלו והפוך- די שבן משפחה אחד רוצה ‘להכשיר’ את הנכסים שלו במדינת המקור שלו, יש לכך אפקט דומינו על שאר בני המשפחה. לדוגמא אם מדובר בנאמנות, הוא יצטרך לחשוף את שם היוצר של הנאמנות שיכול להיות בכלל ממדינה אחרת.

עו”ד (רו”ח) מוטי ארניה, מומחה במיסוי בינלאומי, לשעבר ביחידה למיסוי בינלאומי בנציבות מס הכנסה אמר כי “חשיבותו של הנוהל רבה, בייחוד לאור השמועות הרבות שהיו לאחרונה וחוסר הודאות אצל נישומים אשר המתינו לו על מנת להסדיר את חבות המס שלהם בישראל ובמדינות אחרות במקביל.”

“הפעלת הנוהל גם על כאלו אשר קיבלו מכתב מרשות המיסים בדבר הצהרה על מקורות הכנסה יפשט אף הוא את תפעול העניין ויאפשר אף הוא ודאות גבוהה יותר בפני נישומים וגבית מס מהירה.

“יצוין כי ישנם מקרים רבים של אזרחים אמריקאים תושבי ישראל אשר מסיבות שונות לא דיווח על נכסיהם בארה”ב ומבצעים הליך דומה בארה”ב על פי המסלולים המקובלים שם. במידה רבה, ככל שנדרש, עשוי אותו תושב ישראל לבצע הליך מקביל בישראל וזאת בכדי שלא יווצר מצב בו יפתור את הבעיה בארה”ב אך יהיה חשוף בישראל. כמובן שהדבר נכון גם להיפך ביחס לכאלה המבצעים הליך בישראל וצריכים לודא שדיווחיהם בארה”ב תואמים.”

“חילופי מידע בין מדינות אשר נעשו לאחרונה והסכמים בין מדינתיים כגון זה עם ארה”ב ואמנת המס החדשה עם גרמניה הביאו לכך כי תושבי ישראל רבים חוששים כי יועבר מידע ממדינות זרות לישראל ובהתאם מוכנים הם לנקוט בהליך.”

לדברי עו”ד ארניה, “המסלול הירוק אמור לפתור סוגיות מס פשוטות ואינו צריך להיות ביחס להכנסה החייבת בהכרח. כך למשל הכנסות מריבית ורווחי הון בחו”ל צריכים להיכנס למסלול ירוק ללא קשר לסכום שאגב הוא נמוך מאוד ולפיכך נראה כי לא יהיה רלוונטי למרבית המקרים.”