השימוש בנאמנות ככלי לשימור הון עבור משפחות בישראל הופך רלוונטי עם גידול ההון הפרטי והמשפחתי

כיום, מי שמתמחה בנושא נישתי זה, מוצא עצמו נדרש לנושא הנאמנויות ולו רק בהיבטים של דרישות הדין וחובות הדיווח לשלטונות המס.ברם, נאמנות אינה רק כלי לתכנון מס, כפי שלעיתים נהוג לחשוב במדינתנו. השימוש בנאמנות ככלי לשימור הון עבור משפחות בישראל הופך רלוונטי עם גידול ההון הפרטי והמשפחתי על אף שמושג הנאמנות אינו מושרש בתרבות המקומית כמו במדינות רבות אחרות.יוצר נאמנות יכול להקים נאמנות בימי חייו ועל פי צוואה. ישנה גם אפשרות להקים חברת נאמנות פרטית (PTCׂ) שתשמש כנאמן אך ורק עבור נכסי משפחה אחת ומנהליה יכולים להיות קרובי משפחה או יועצים משפחתיים.היתרון של נאמנות בכל הנוגע לשימור והגנה על נכסים משפחתיים בולט במגוון מקרים:מכיוון שהנאמנות ממשיכה להתקיים לאחר מות היוצר ומאגדת את הנכסים המשפחתיים, אם ישנם נכסים הפזורים על פני מקומות שיפוט שונים, הנאמנות יכולה לחסוך בזמן ועלויות, שכן אין צורך בצו קיום צוואה או צו ירושה. כמו כן, ניתן למנות נהנים לנאמנות שאינם בחיים בזמן מות היוצר (מה שלא ניתן בצוואה) ובכך לשמר הון משפחתי לכמה דורות קדימה. נכסים שמועברים לנאמנות מבחינה משפטית שייכים לנאמן ולכן הנאמנות מהווה כלי להגנה על נכסים ולשימור הון במגוון סיטואציות משפחתיות. בהקשר זה, נהנה של נאמנות זכאי לחלוקות של נכסים לפי הוראות היוצר ושיקול דעת הנאמן שמונה על ידי היוצר מה שהופך ליותר משמעותי ובעל ערך ככל שיש יותר בני משפחה במצבים שונים ועם צרכים מגוונים.מי ששואף לייעץ על עצם הקמתן, ניהולן והפעלתן של נאמנויות נדרש בראש ובראשונה להתמצא היטב ולהבין מקרוב את אותה “תרבות הנאמנויות”.על מנת להקים נאמנות שתתאים למשפחה, לצרכיה, ותיקח בחשבון את כלל השיקולים המשפטיים והמיסויים , מומלץ לדאוג שמסמכי הנאמנות והעברת הנכסים השונים לנאמנות ייעשו עם הליווי הנדרש של מי שמתמצא בתחום ייחודי זה.