יוני 2012

שירה שיין – שלך בנאמנויות

נאמנות אינה רק כלי לתכנון מס, אלא יכולה לשמש גם כאמצעי לשימור והגנה על נכסים משפחתיים 

העוסק בשימור נכסים משפחתיים נדרש לנושא הנאמנויות, ולו רק בהיבטים של דרישות הדיון וחובות הדיווח לשלטונות המס. ברם, נאמנות אינה רק כלי לתכנון מס כפי שנהוג לעיתים לחשוב. השימוש בנאמנויות ככלי לשימור הון הופך רלוונטי עם גידול ההון הפרטי והמשפחתי, על אף שאינו מושרש בתרבות הישראלית כמו במדינות אחרות.

יוצר נאמנות יכול להקים נאמנות בימי חייו או בצוואה. ישנה גם אפשרות להקים חברת נאמנות פרטית (PTC) שתשמש כנאמן לנכסי משפחה אחת, ומנהליה יכולים להיות קרובי משפחה או יועצים משפחתיים.

היתרון של נאמנות בולט במגוון מקרים. מכיוון שהנאמנות ממשיכה להתקיים לאחר מות היוצר ומאגדת את הנכסים המשפחתיים, הרי שאם ישנם נכסים במקומות שיפוט שונים, הנאמנות חוסכת זמן ועלויות, שכן  אין צורך בצו קיום צוואה או צו ירושה. בניגוד לצוואה, ניתן למנות בנאמנות נהנים שאינם בחיים בזמן מות היוצר, ובכך לשמר הון כמה דורות קדימה.

נכסים שמועברים לנאמנות שייכים מבחינה משפחתית לנאמן, ולכן הנאמנות מהווה כלי להגנה על נכסים ולשימור הון. הנהנה זכאי לחלוקת נכסים לפי הוראות היוצר ושיקול דעת הנאמן, מה שהופך ליותר משמעותי ובעל ערך ככל שיש יותר בני משפחה במצבים שונים ובעלי צרכים מגוונים.

הנאמנות היא גם כלי בעל ערך לעולה חדש או תושב חוזר, לדוגמא: הנאמנות ממשיכה ליהנות מהפטור ממס של עולה שנפטר במהלך עשר שנות הפטור ממס המוענק כיום.

מי ששואף לייעץ על עצם הקמתן, ניהולן והפעלתן של נאמנויות נדרש בראש ובראשונה להבין מקרוב את אותה "תרבות נאמנויות". על מנת להקים נאמנות שתתאים למשפחה, לצרכיה, ותיקח בחשבון את כלל השיקולים המשפטיים והמיסויים, מומלץ לדאוג שמסמכי הנאמנויות והעברת הנכסים השונים לנאמנות ייעשו בליווי למי שמתמצא בתחום ייחודי זה.

עו"ד שירה שיין, שותפה בכירה במשרד מיכאל שיין ושות' המתמחה בנאמנויות. ומנהלת בחברת אם.אס.איי שיין גלובל פמילי אופיס בע"מ.