משרד מיכאל שיין ושות’ נמצא בקבוצת העילית לניהול הון משפחתי.Link to Dun’s 100