מיכאל שיין ושות'

תכנון עיזבונות והגנה על נכסים

המשרד מייעץ בכל ההיבטים של תכנון עיזבונות בינלאומי לשימור ולהגנה על נכסים משפחתיים ועל הון פרטי. צוות המומחים שלנו מתמחה בהקמת נאמנויות משפחתיות ובניהולן, תוך מודעות גבוהה לשיקולי מיסוי בינלאומי של משפחות בעלות מוטבים בתחומי שיפוט שונים. המשרד מסוגל להיוועץ ברשת היועצים המקצועיים המיוחדים שלו אם נדרש ייעוץ מקומי בתחומי השיפוט השונים, בין היתר הודות לחברותו של המשרד באגודה הבינלאומית לתכנון מס (ITPA) ובלשכת עורכי הדין הבינלאומית, על מנת להשיג ולמרכז את הייעוץ ללקוח.

כך, למשל, משפחה המפוזרת ברחבי העולם עם נכסים בתחומי שיפוט שונים יכולה לקבל דרכנו ייעוץ מקיף הכולל את חוות הדעת של יועצים רבים בתחומי השיפוט הרלוונטיים, כדי לפשט את זיהוי הסטרוקטורה המשפחתית ההולמת שתספק את תכנון העיזבון והגנת הנכסים הדרושים לשימור ולהעברת הונה של המשפחה, ובה בעת – ולא פחות חשוב – את ההבנה והציות לדרישות המיסוי והרגולציה השונות במדינות הרלוונטיות.

מן הסתם, צוות המשרד תמיד מתמקד בהבנת דרישות המשפחה, בהכרת היחסים הפנימיים, הרצון או הצורך לשמר את הונה של המשפחה למען דורות העתיד ובשימת לב לחשיבה קדימה עבור הדורות הבאים, מתוך רגישות והבנה של צרכי המשפחה לקבל שירותים אישיים ודיסקרטיים.