הוגדרו מספר קטגוריות העוסקות במאפייני השפעת הנהנה, תושב ישראל, על הנאמנות שנוצרה בחו”ל. שיעור המיסוי משתנה בהתאם למאפייני השפעת הנהנה

עמרי מילמן

רשות המסים פרסמה היום (א’) הסדרי מעבר שיחולו על נאמנויות שהוקצו לפני ינואר 2014. הסדרי המעבר הם בעקבות  החוק שיזמה רשות המסים כחלק מהמאבק בהון השחור והשוויון בנטל, לשינוי סדרי עדיפות לאומיים.

החוק מ-2006 קבע כי מחויבות במס רק נאמנויות שבהם היוצר והנהנה הם תושבי ישראל. כך נוצר מצב שכדי להימנע מתשלום מס, ניתן היה להעביר כסף ללא מס דרך יצירת נאמנות. כתוצאה מכך נוצרה אפשרות להעברת הון שחור, וכן היה פער בין העברות כספים בנאמנות להעברות כספים במתנה מחו”ל.

כדי לתקן פרצה זו ולמסות את מסלול העברת כספים זה, יזמה רשות המסים חוק שנכנס לתוקף בתחילת השנה ולפיו כל נאמנות שבה הנהנה הוא תושב ישראל – תמוסה, כאשר שיעור המיסוי משתנה בהתאם למאפייני השפעת הנהנה (תושב ישראל) על הנאמנות שהיוצר שלה אינו תושב ישראל.

במסגרת הסדר המעבר שמציעה היום רשות המסים, הוגדרו מספר קטגוריות העוסקות במאפייני השפעת הנהנה (תושב

ישראל) על הנאמנות (שנוצרה בחו”ל). כך למשל אם יש קרבת משפחה ראשונה בין יוצר הנאמנות לנהנה, והיוצר בחיים, ימוסה שליש מסכום ההכנסה (או 3% מהון הנאמנות). אם יוצר הנאמנות מת וכן יש סממנים של השפעה של הנהנה על הנאמנות, ימוסה שני שלישים מסכום ההכנסה (או 3% מהון הנאמנות). הסדרי המעבר הם וולונטריים.

עו”ד שירה שיין, שותפה בכירה במיכאל שיין ושות’: “אנו מברכים על כך שרשות המסים מציעה הסדרים. מאידך, שוב אנו עדים פה לבעיתיות העצומה שבהעדר חקיקה מושרשת של נאמנויות