מיכאל שיין ושות'

ציות

צוות הציות שלנו מטפל בסיווג ישויות ובניתוח והערכה של סטרוקטורות מורכבות, מניעת הלבנת הון (AML) שנתית, ציות ובקשות הנוגעות לבנקאות מרמת החברה ועד לנאמנויות ולמוטבים הספציפיים, לרבות בקשות נוספות בלתי צפויות מבנקים, ממנהלי חברות, ממנהלי השקעות, מברוקרים, מקרנות, מנאמנים, מדירקטורים, ממבקרים ומיועצי משפט ומס בישראל ומחוצה לה.

צוות הציות שלנו עורך ניתוח CRS/FATCA שנתי מקיף וסיווג אינדיבידואלי אל ישויות סטרוקטורה בפני עצמן ובהקשר הרחב יותר של הסטרוקטורה כולה.

צוות הציות שלנו מכין ומגיש דוחות CRS בכל תחומי השיפוט הרלוונטיים עבור כל הישויות הרלוונטיות (חברות, נאמנויות ויחידים, בהתאם להקשר) ומטפל במחיקת ישויות חוקיות מפורטל ה-CRS.