Recent Publications

 • 20 מיליארד שקל: "השנה נרשם שיא בגביית מיסים בישראל" פברואר 2022
 • Providing asset protection and estate planning services for international families and individuals פברואר 2022
 • "הגישה בגביית המיסים לא אמורה להיות אגרסיבית, אנחנו לא הולכים לקזז הפסדי 2020 כנגד מיסים ששילמו בעבר" ינואר 2021
 • THE CULTURE OF TRUSTS IN ISRAEL דצמבר 2020
 • נאמנות ככלי לשימור והגנה על נכסים משפחתיים דצמבר 2020
 • Michael Shine & Partners: Asset protection and estate planning דצמבר 2020
 • מומחי המס מסבירים: לאילו הטבות זכאים עולים ותושבים חוזרים נובמבר 2020

  Articles

  Webinar recording

  צור קשר

  • בניין נוף ים, קומה 4
  • רח' הסדנאות 11, הרצליה פיתוח
  • ת.דואר 2053, 4612001, ישראל
  • Tel: 09-9531953
  • Fax: 09-9531954
  • Email: office@shinelaw.com