מיכאל שיין ושות'

עלייה לישראל ופטור ממס למשך עשור

מיכאל שיין ושות' הוא אחד המשרדים המובילים המייעצים בתחום העלייה לישראל והזכאות לפטור ממס למשך עשור ולהטבות עלייה אחרות המוענקות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. אנו מייעצים בכל היבטי ההגירה, לרבות אזרחות ותושבות קבע, סטאטוס תושב מס, זכאות לפטור לעשור, סיכוני ההתבססות וסוגיות המתגלעות בתום תקופת הפטור בת העשור והדיווח הראשוני לרשות המיסים בישראל.