מיכאל שיין ושות'

משפט מסחרי

הסכמים מסחריים והשקעות בחברות:

ייעוץ וליווי לקוחות פרטיים וחברות זרות בהשקעות בחברות ובמיזמים בישראל, לרבות ניסוח ובחינת הסכמי השקעה, עסקה משותפת, שותפות וסודיות, מו"מ, הליכי גילוי נאות, בדיקות היתכנות משפטית, ייעוץ מס, הקמת חברות מקומיות וזרות, פתיחת חשבונות בנק וסיוע מתמשך.

איגוד, פירוק והחייאת חברות

המשרד מטפל בכל ההיבטים הנוגעים להקמת חברות ישראליות.

המשרד מטפל בפירוק של חברות אחזקות מקומיות ששימשו לאחזקתם ולניהולם של נכסי מקרקעין ובהחייאת חברות המחזיקות בנכסים היסטוריים, כחלק מהכנת הנכסים למימוש.