מיכאל שיין ושות'

מקרקעין

מחלקת המקרקעין של המשרד מטפלת בכל ההיבטים של עסקאות נדל"ן, הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי. המשרד מתמחה גם בייצוג משפחות ויחידים שאינם תושבי ישראל ובליוויים בכל הסוגיות הנוגעות לרכישת נדל"ן בישראל.

המשרד צבר ניסיון ניכר בעסקאות נדל"ן מסחרי ופרטי ובמכירה ו/או רכישה של מקרקעין בשלבי פיתוח שונים, תוך הדגשת פתרונות המס בכל ההיבטים (מס רווחי הון, מס דיבידנדים, מס שבח, היטל השבחה וכולי), בין עבור יחידים תושבי ישראל או תושבי חוץ ובין עבור חברות.

יתרה מכך, המשרד מייעץ בקביעות למספר משקיעים זרים הפועלים בשווקי הנדל"ן הפרטי, המסחרי והמלונאי בישראל ומחוצה לה.

מחלקת המקרקעין מתמקדת בכל שלב של ההליכים השונים בעסקאות נדל"ן ומלווה את הלקוחות כבר משלבי העסקה הראשוניים, תוך התמקדות באיכות ובמקצועיות ועריכת הבדיקות המקיפות ההולמות, עד לשלב הסופי, בנוסף לייצוג בפני הרשויות הרלוונטיות, כגון הטאבו, רשויות מנהל מקרקעי ישראל, רשויות המס והרשויות העירוניות.

בין היתר, מחלקת המקרקעין מטפלת בסוגיות הבאות:

ייעוץ משפטי בעסקאות מקרקעין מכל הסוגים, לרבות עסקאות רכישה ומכירה, הן מהקבלן והן מיד שנייה, קבוצות רכישה, אופציות, חוזי שכירות וכולי.

רכישות נדל"ן דרך חברת נאמנות והחלת אמנת המס הרלוונטית, כמו גם העברות מנאמן  לנהנה והעברות ללא תמורה.

ייצוג משפחות ויחידים שאינם תושבי ישראל בכל הנוגע לרכישת נדל"ן בישראל.

מחלקת המקרקעין עובדת בצמוד למחלקות אחרות במשרד, כשהיא פועלת במקביל ובשיתוף פעולה מלא לתיאום כל הייעוץ הרלוונטי, לרבות ייעוץ מס.