משרד עורכי דין שיין - יתרונות הנאמנות

מיכאל שיין ושות'

נאמנות היא אחד הכלים היעילים בשימור ההון המשפחתי ובהעברה בין-דורית מכמה סיבות:

 

  1. הגנה על נכסים מסכסוכי ירושה-בתי המשפט מלאים בסכסוכים משפחתיים על קיום צוואה או צו ירושה. באמצעות הקמת נאמנות, הנאמנות ממשיכה להתקיים גם אחרי מותו של המוריש, מאחר ומבחינה משפטית המנוח נפרד מנכסיו עוד בחייו והם אינם עוד חלק מעיזבונו.

  2. היכולת להישאר בשליטה- בעל ההון יכול עוד בימי חייו להעביר את נכסיו לידי נאמנות ועדיין להיות בשליטה אבל עם הגנה לנכסיו.

  3. הגנה מפני נושים- ברגע שהנכסים נמצאים בנאמנות הם לכאורה לא שייכים לבעליהם, וקשה מאוד לגעת בהם במקרה שהוא נתקל בקשיים כלכליים.

  4. הבטחת הכנסה לדורות הבאים- הנאמנות מגנה על הנכסים במקרה של גירושין והנאמנות מגבירה את הביטחון בהעברה בין-דורית של הנכסים והכסף. כמו כן, הנאמנות מאפשרת להשאיר את הנכסים לכמה דורות קדימה ובעל ההון אינו מוגבל להוריש את כספו רק ליורש המיידי.

  5. חסכון במיסוי – הקנייה לתוך נאמנות פטורה ממס ברוב המקרים. המשמעות היא דיווח על הנאמנות אבל מיסוי באופן שבו הנכסים מוחזקים אישית. גם אם המדינה תחליט להחזיר את מס הירושה, מי שיקים נאמנות לא אמור להיפגע, כי הנאמנות היא בעלת הנכסים ולא העיזבון.

  6. הקמת חברת אחזקות נאמנותית שהנה חברה שקופה מבחינת מס ודיווח.

  7. דאגה לילדים עם צרכים מיוחדים או ילדים אשר עלולים לבזבז את ההון לא כשורה.

  8. עולים חדשים-  מי שעולה לישראל זכאי לעשר שנים של פטור ממס על נכסיו מחוץ לישראל וכך פטורה גם הנאמנות שלו, או נאמנות אשר מוקמת עבור קרובי משפחתו בחו"ל אשר נהנית מפטור ממס גם אחרי תום העשר שנות פטור ממס.