מיכאל שיין ושות'

ירושה ועיזבונות

מיכאל שיין ושות' מתמחה בייעוץ ללקוחות בכל הסוגיות הנוגעות לצוואות מקומיות ובינלאומיות. בין היתר, המשרד משתף פעולה עם יועצים בינלאומיים בכל הסוגיות הנוגעות לתחומי שיפוט ספציפיים ומתמחה בהכנה ובניסוח של צוואות המותאמות לצרכיו הייחודיים של הלקוח.

המשרד מטפל בקיום צוואות ישראליות ובניהול עיזבונות בישראל, בדגש ובהתמחות מיוחדים בתושבי חוץ. טיפול זה כולל את הכנת הבקשות ההולמות והמסמכים הנלווים לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, הגשת התנגדויות לצוואות וייצוג בפני הרשם לענייני ירושה, האפוטרופוס הכללי והערכאות. המשרד אומד מקרוב את צרכי הלקוחות הזרים ומלווה אותם לכל אורך התהליך של הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה, ניהול נכסי העיזבון, חלוקת העיזבון ורישום הזכויות ברשויות הרלוונטיות.

המשרד אף מעניק חוות דעת בתחום הדין הזר בכל הסוגיות הנוגעות לדיני הירושה התקפים בדרום אפריקה ובאנגליה ו-ווילס. כמו כן, אנו מספקים מומחיות בהכנה ובהגשה של ייפויי כוח מתמשכים המותאמים לצרכיהם הספציפיים של הלקוחות.