מיכאל שיין ושות'

הקמת נאמנויות וסטרוקטורות חוקיות

למשרד מוניטין בינלאומי ניכר בקרב הקהילה המקצועית הבינלאומית העוסקת בתחום בוטיק זה. המשרד מהווה "One stop shop" המספק את הייעוץ הנחוץ ומטפל בכל היבטי היישום של הקמת סטרוקטורות משפטיות שונות למטרות הגנה על נכסים ושימור הון משפחתי.

המשרד מאפשר ללקוחותיו להקים נאמנויות ופאונדיישנים ולאגד חברות אחזקות זרות במגוון טריטוריות, לרבות חברות המספקות הטבות לפי אמנות מס שונות, ומספק שירותי ניהול ומזכירות תאגיד דרך חברות שירות זרות של המשרד. אנו אף מציעים שירותי  " מגן נאמנות" ( Protector)אם דרושה ללקוחות שכבת הגנה נוספת. בנוסף, יש לנו ניסיון רב בהקמת חברות נאמנות פרטיות עבור משפחות המעוניינות בכך.

זאת ועוד, יש למשרד גישה לחברות נאמנות זרות (שווייץ ואיי הבתולה הבריטיים) מוסדרות ובעלות רישיון של המשרד, המסוגלות לכהן כנאמן של נאמנויות הלקוח והמשרתות את לקוחות המשרד בלבד. בה בעת, המשרד מסוגל לטפל בנאמנות ובניהול של סטרוקטורות מורכבות וצבר ניסיון ניכר בתיאום הגירתן של ישויות בין תחומי שיפוט.

יתרה מכך, המשרד מעסיק צוות של אחראי ציות בעלי ידע ומומחיות נרחבים ועדכניים בתקנות בנקאות ובדרישות גילוי נאות בינלאומיות (תוך התמקדות ספציפית בשווייץ), המתמחים בפתיחת חשבונות במוסדות בנקאות פרטית רבים בישראל ומחוצה לה, הן עבור לקוחות פרטיים והן עבור סטרוקטורות משפטיות שונות ונאמנויות  , בין היתר דרך מוסדות בנקאות פרטיות עימם עובדים המשרד, הפמילי אופיס והחברה השוויצרית לניהול תיקי השקעות שבבעלותם של שותפי המשרד.