שותפה בכירה

עו״ד שירה שיין

מתמחה ובעלת שם עולמי בתחום ההגנה על נכסים משפחתיים רב-לאומיים, דיני נאמנויות – הקמתן וניהולן, מיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות לפי כללי המס בישראל וניהול ושימור הון משפחתי, הכולל גם ניסוח מסמכי הסטרוקטורות המשפטיות השונות, כמו גם צוואות על פי נאמנות וצוואות לנכסים במקומות שיפוט שונים.

כיהנה כיו“ר ועדת הנאמנויות בלשכת עורכי הדין ולפני כן הקימה וכיהנה כיו"ר וועדת נאמנויות של וועד מחוז תל אביב-מרכז.

פרסמה ומפרסמת דרך קבע מאמרים בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם בנושאי שימוש בנאמנויות ככלי להגנה על נכסים משפחתיים.

עו“ד שיין נבחרה כעו“ד מומחית בענייני מיסוי בינלאומי ונאמנויות בדירוגים בין לאומיים מובילים.

שותפה בכירה

עו״ד שירה שיין

מתמחה ובעלת שם עולמי בתחום ההגנה על נכסים משפחתיים רב-לאומיים, דיני נאמנויות – הקמתן וניהולן, מיסוי בינלאומי, מיסוי נאמנויות לפי כללי המס בישראל וניהול ושימור הון משפחתי, הכולל גם ניסוח מסמכי הסטרוקטורות המשפטיות השונות, כמו גם צוואות על פי נאמנות וצוואות לנכסים במקומות שיפוט שונים.

כיהנה כיו“ר ועדת הנאמנויות בלשכת עורכי הדין ולפני כן הקימה וכיהנה כיו"ר וועדת נאמנויות של וועד מחוז תל אביב-מרכז.

פרסמה ומפרסמת דרך קבע מאמרים בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם בנושאי שימוש בנאמנויות ככלי להגנה על נכסים משפחתיים.

עו“ד שיין נבחרה כעו“ד מומחית בענייני מיסוי בינלאומי ונאמנויות בדירוגים בין לאומיים מובילים.