Michael Shine & Partners

Bdi Code 2024 – משרדנו מדורג כאחד המשרדים המובילים על פי

המשרד המוביל בישראל לנאמנויות וניהול הון משפחתי

Last Articles:

נאמנויות או לא להיות

החיבור של עוה”ד שיין ורוזנצוויג מאפשר לכל משפחה (לבד ו/או באמצעות יועציה) להקים נאמנות משפחתית רב-דורית זרה להחזקת שלל נכסיה והשקעותיה בישראל ו/או בחו”ל. זאת

Read More »